Jobba säkert med maskiner.

Utbildningar och intyg

Truckutbildning

Vi vänder oss till dig som kommer i kontakt med truckar samt nybörjare som vill ha truckkort för framtida jobb.

Vår truckutbildning är en investering. En investering som ser till att minska riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. Skador på både personer, truckar och gods minskar. Dessutom är en utbildad förare mer kostnadseffektiv vilket leder till en högre produktivitet, något som i dagens logistikvärld är ett krav. Vår utbildning vänder sig till personer som skall arbeta med truckar samt till arbetsledare som har ett arbetsmiljöansvar över företagets truckhantering.

Mål

Kursen övergripande syfte är att utbilda deltagarna till säkra, ekonomisk och ansvarstagande truckförare.

Målgrupp

Alla som i sitt arbete kommer i kontakt med truckar samt nybörjare som vill ta truckkort för framtida jobb. Utbildning kräver att deltagaren har fyllt 18 år.

Lagstiftning

Arbetsmiljölagen (1977:1160)
Enligt Arbetsmiljölagen skall arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet.
(3 kap. 3 §)
Användning av truckar (AFS 2006:5).
En truck får användas bara av den som har dokumenterad teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den säkert. (18 §)

 

Kurstid

2-5 dagar beroende på gruppens storlek, tillgång till maskiner och förkunskaper.

Antal deltagare

Max 12 personer vid varje kurstillfälle.

Certifikat

Vid avklarad utbildning och godkända prov erhålls ett utbildningsbevis från TYA på de trucktyper som ingått i utbildningen. Mer info: www.tya.se

Ur kursinnehållet

Kursen följer den läroplan (TLP 10) som fastställts av arbetsmarknadens parter.
• Arbetsmiljö
• Regler och förordningar
• Besiktningsregler
• Trucktyper
• Ergonomi
• Gällande lagar för att framföra truck på allmän väg
• Truckens arbetssätt
• Batterier
• Logistik
• Daglig och fortlöpande tillsyn
• Praktiska körmoment

I priset ingår kursmaterial, utbildningsbevis, registrering, frukost, lunch, lokaler och maskiner.

Utbildningar direkt hos kund, samt större grupper offereras.

Kurstillfälle

Trollhättan 2 november och  16 december

Bokning och intresseförfrågningar

Trollhättan

Joacim.hygren@maskinslussen.se, telefon 0520-0520-488243

Lidköping

eva.bostrom@maskinslussen.se, telefon 0510-789816

Vara

bo-inge.cederberg@maskinslussen.se, telefon 0703-879392