Jobba säkert med maskiner.

Utbildningar och intyg

Utbildning i ställningsarbete allmän, 2-9 m

Vår ställningsutbildning vänder sig till alla som bygger, ändrar eller nedmonterar ställning upp till 9 meter.

Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken inom byggbranschen och syftet med denna utbildning är att höja medvetandet hos deltagaren samt säkerhetsställa en bättre arbetsmiljö. Allmän ställningsutbildning motsvarar kraven för ställningar med arbetshöjden upp till 9 meter. Arbetsmiljöverket har infört sanktionsavgifter till alla företag som bryter mot kravet på utbildning.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som bygger, ändrar eller nedmonterar ställning upp till 9 meter, samt alla arbetsledare och andra som behöver känna till vilka säkerhetskrav och regler som gäller.

Lagstiftning

Arbetsmiljölagen (1977:1160).
Enligt Arbetsmiljölagen skall arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. (3 kap. 3 §)

Ställningar (AFS 2013:04 §47)

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift skall den som uppför, vesäntligt ändrar eller nedmonterar en ställning ha utbildning.

Den arbetsgivare som inte följer kraven, skall för varje arbetstagare för vilken dokumentation om utbildning inte kan upp visas, betala en sanktionsavgift. För Allmän utbildning är summan 10 000 kr per anställd.

Kurstid

Ca 8 timmar. Kurstiden kan variera något beroende på gruppens storlek och tidigare erfarenheter.

 

Antal deltagare

Max 15 personer per kurstillfälle.

Certifikat

Efter genomförd utbildning och godkända prov erhålls ett personligt certifikat.

Ur kursinnehållet

• Regler för ställning
• Föreskrifter
• Olika typer och fabrikat av prefabricerad ställning
• Skydd mot fall
• Metoder för upp och nertransporter/lyft av ställningsmaterial
• Förankring
• Ergonomi
• Lastklasser

I priset ingår kursmaterial, utbildningsbevis, registrering, frukost, lunch och lokaler. Moms tilkommer.

Utbildningar direkt hos kund, samt större grupper offereras.

Kurstillfälle

Trollhättan 29 oktober och  26 november

Bokning och intresseförfrågningar

Trollhättan

Joacim.hygren@maskinslussen.se
telefon 0520-0520-488243

Lidköping

eva.bostrom@maskinslussen.se
telefon 0510-789816

Vara

bo-inge.cederberg@maskinslussen.se
telefon 0703-879392