Bodar, vagnar och toaletter

I vårt sortiment finns tillfälliga lokaler för många olika ändamål. Vi hjälper dig med allt från
behovsanalyser och planritningar till etablering och bevakning. Vi bistår i arbetet att planera för
energitillförsel, bodar, belysning och allt annat som gör en byggarbetsplats miljövänlig.

Kategorier

Träffar: 35

93714100

10 FOTS CONTAINER OISOL EXKL INRED KLASS 3

93714500

10 FOTS CONTAINER ISOL EXKL INRED KLASS 3

93716100

20 FOTS CONTAINER OISOL EXKL INRED KLASS 3

93716500

20 FOTS CONTAINER ISOL EXKL INRED KLASS 3

93718100

20 FOTS CONTAINER OISOL Ö L-SIDA EX INRED KLASS 3