Bodar, vagnar och toaletter

I vårt sortiment finns tillfälliga lokaler för många olika ändamål. Vi hjälper dig med allt från
behovsanalyser och planritningar till etablering och bevakning. Vi bistår i arbetet att planera för
energitillförsel, bodar, belysning och allt annat som gör en byggarbetsplats miljövänlig.

Kategorier

Träffar: 35

93241320

PERSONALBOD 6 MAN LÅGENERGI

93241400

PERSONALBOD 12 MAN EXKL MATPLATS

93241430

OMKLÄDNINGSBOD 16 MAN LÅGENERGI

93241440

OMKLÄDNINGSBOD 20 MAN LÅGENERGI

93241450

OMKLÄDNINGSBOD 18 MAN LÅGENERGI

93251100

SLAMTOALETT 1 WC

93251400

TOALETTBOD 1 WC

93263200

BOSTADSBOD 2 SOVRUM INKL VÅTRUM

93267620

BOD M INVÄNDIGT TRAPPHUS LÅGENERGI

93513200

PERSONALVAGN 3 P ELWC