Bodar, vagnar och toaletter

I vårt sortiment finns tillfälliga lokaler för många olika ändamål. Vi hjälper dig med allt från
behovsanalyser och planritningar till etablering och bevakning. Vi bistår i arbetet att planera för
energitillförsel, bodar, belysning och allt annat som gör en byggarbetsplats miljövänlig.

Kategorier

Träffar: 35

83372100

SÅGCONTAINER 20' LÅSBAR EXKL SÅG

93211120

KONTORSBOD < 25 KVM LÅGENERGI

93221320

KONTORSBOD INKL KÖKPENTRY < 25 KVM LÅGENERGI

93221420

KONTORSBOD < 25 KVM WC+PENTRY+ OMKL LÅGENERGI

93231400

TOALETTBOD 2 WC 2 DUSCH

93231800

TOALETTBOD < 16 KVM 3 WC

93231920

ENTRÉBOD < 25 KVM INKL <3 WC LÅGENERGI

93232100

HYGIENBOD 3 WC 3 DUSCH

93232220

HYGIENBOD 3 WC 4 DUSCH LÅGENERGI

93241120

PERSONALBOD 10 MAN SEP OMKL LÅGENERGI