Våra kurser

Utbildningar hålls på alla våra hyrcenter. Information om kurstillfällen och övrigt besvaras av ditt hyrcenter.


Arbete på väg (Nivå 1 & 2)

Våra kurser inom Arbete på väg , nivå 1.1+1.2+1.3+2.1, vänder sig till personer som är inblandade i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Målet är att skapa säkrare arbetsplatser och trafikmiljöer för både vägarbetare och trafikanter.

Fallskyddsutbildning med evakuering

Kursen inriktar sig på hur man förbereder sig för att rädda en person vid fallolycka eller som på grund av sjukdom inte kan ta sig ner på vanligt sätt.

Heta arbeten

Kursen Heta arbeten vänder sig till försäkringstagare, fastighet- och lokalansvariga samt entreprenörer som utför s.k. Heta Arbeten.

Brandfarliga arbeten

Brandfarliga Arbeten är en utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav och motsvarar Brandskyddsföreningens kurs “Heta arbeten”.

Liftutbildning – grundutbildning

Liftutbildning grund är anpassad för dig som arbetar med liftar och behöver kunskap om liftar och de arbetsmiljömässiga regler som gäller.

Liftutbildning – repetition

Liftutbildning repetition vänder sig till dig som tidigare gått en liftutbildning och behöver förnya sitt certifikat.

Ställningsutbildning – allmän 2-9 meter

Vår ställningsutbildning vänder sig till alla som bygger, ändrar eller nedmonterar ställning upp till 9 meter.

Truckutbildning A-B

För att få använda truck på arbetsplatsen krävs dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper samt ett körtillstånd utfärdat av arbetsgivaren. Kursen som följer Truckläroplanen (TLP10) leds av våra certifierade och erfarna instruktörer. Syftet med kursen är att höja kompetensen, öka säkerheten, förbättra effektiviteten och sänka kostnader.