Jobba säkert med maskiner.

Utbildningar och intyg

Heta arbeten

Kursen Heta arbeten vänder sig till försäkringstagare, fastighet- och lokalansvariga samt entreprenörer som utför s.k. Heta Arbeten.

Alla arbeten som utförs med verktyg som avger värme eller gnistor kallas för Heta Arbeten. Exempel på sådana arbeten är: svetsning, lödning, arbete med rondell, uppvärmning, torkning och skärande bearbetning. Efter genomgången utbildning erhålls ett utbildningsbevis som är giltigt i fem år från Brandskyddsföreningen. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att Heta Arbeten skall utföras av certifierade hetarbetare.

Målgrupp

Kursen vänder sig till försäkringstagare, fastighets- och  lokalansvariga samt entreprenörer som utför eller ansvarar för heta arbeten. Efter utbildningen skall deltagaren ha tillräcklig kunskap för att utföra förebyggande åtgärder vid heta arbeten så att risken för brand eller andra skador minimeras.

Försäkringskrav

Sedan 1991 ställer försäkringsbranchen krav på att alla som arbetar med heta arbeten har utbildning. Genomgången utbildning med godkända prov ger ett certifikat som är giltigt i fem år.

Kurstid

Ca 8 timmar.

Antal deltagare

Max 15 personer vid varje kurstillfälle.

 

Certifikat

Efter genomförd utbildning och godkända prov utfärdas ett personligt certifikat till deltagaren från Svenska Brandskyddsföreningen. Detta gäller i fem år och måste sedan förnyas. Mer info se http://www.brandskyddsforeningen.se/

Försäkringskrav

Sedan 1991 ställer försäkringsbranschen krav på att alla som arbetar med Heta Arbeten har utbildning och aktuellt certifikat.

Ur kursinnehållet

• Om brandfarliga Heta Arbeten
• Brandskyddsorganisation
• Brandkunskap, brandsläckning och släckutrustning
• Förebyggande brandskydd
• Brandfarlig vara samt EX-miljö
• Tätskiktsarbete
• Bränder som orsakats av Heta Arbeten

I priset ingår kursmaterial, utbildningsbevis, certifieringsavgift, frukost, lunch och lokaler. Moms tilkommer.

Utbildningar direkt hos kund, samt större grupper offereras.

Kurstillfälle

Trollhättan 30 september, 25 november och 18 december

Bokning och intresseförfrågningar

Trollhättan

Joacim.hygren@maskinslussen.se,
telefon 0520-0520-488243

Lidköping

eva.bostrom@maskinslussen.se,
telefon 0510-789816

Vara
bo-inge.cederberg@maskinslussen.se,
telefon 0703-879392