Jobba säkert med maskiner.

Utbildningar och intyg

Utbildning i fallskydd  med evakuering

Att arbeta på höga höjder medför ofta stora risker för ohälsa och olycksfall. Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken inom byggbranschen och syftet med denna utbildning är att höja medvetandet hos deltagaren samt säkerställa en bättre arbetsmiljö. Utbildningen kan
skräddarsys efter företagets behov och innehålla olika former av praktiska övningar.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som arbetar på tak eller andra höga höjder samt arbetsledare och chefer som har ett övergripande arbetsmiljöansvar för personer som arbetar ovanför marken.

Lagstiftning

Enligt Arbetsmiljölagen skall arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. (3 kap. 3 §)
Arbetsmiljölagen 2 kap 4 § anger att betryggande skyddsåtgärder ska vidtas för att förhindra skada genom fall, ras etc. Denna bestämmelse är specificerad genom reglerna i föreskrifterna AFS 1981:14

 

Kurstid

Ca 8 timmar.

Antal deltagare

Max 15 personer vid varje kurstillfälle.

Certifikat

Efter genomförd utbildning och godkända prov utfärdas ett personligt certifikat till deltagaren som uppfyller Arbetsmiljöverkets krav.

Ur kursinnehållet

• Lagar, föreskrifter och förordningar som gäller
• Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
• Fallskyddssystem
• Förankring
• Ergonomi
• Skötsel
• Kontroll
• Daglig tillsyn
• Praktiska övningar

I priset ingår kursmaterial, utbildningsbevis, registrering, frukost, fika och lokaler. Moms tilkommer.

Kurstillfälle

Trollhättan 4 november och 7 december

Lidköping 21 oktober

Bokning och intresseförfrågningar

Trollhättan

Joacim.hygren@maskinslussen.se, telefon 0520-0520-488243

Lidköping

eva.bostrom@maskinslussen.se, telefon 0510-789816

Vara

bo-inge.cederberg@maskinslussen.se, telefon 0703-879392