Brandfarliga arbeten

Utbildningar och intyg

Brandfarliga Arbeten

Brandfarliga Arbeten är en ny och modern utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav och motsvarar Brandskyddsföreningens kurs Heta Arbeten.

Du finner våra utbildningar i Heta arbeten på våra hyrcenter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Lund, Karlstad, Trollhättan, Lidköping, Vara och Jönköping. Kontakta ditt hyrcenter för mer information.

Alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning eller gnistor, till exempel svetsning, lödning, torkning, ska utföras brandsäkert. De som utför tillfälliga arbeten med risk för brand måste genomgå en utbildning för att få det tillstånd som krävs.

Målgrupp

Kursen vänder sig till försäkringstagare, fastighets- och  lokalansvariga samt entreprenörer som utför eller ansvarar för brandfarliga arbeten. Efter utbildningen skall deltagaren ha tillräcklig kunskap för att utföra förebyggande åtgärder vid heta arbeten så att risken för brand eller andra skador minimeras.

Försäkringskrav

Sedan 1991 ställer försäkringsbranchen krav på att alla som arbetar med heta arbeten har utbildning.

Kurstid

Ca 8 timmar.

Antal deltagare

Max 15 personer vid varje kurstillfälle.

 

 

Certifikat

Utbildningen Brandfarliga Arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor och gäller i 5 år.

Ur kursinnehållet

• Ansvar, lagar och regler
• Organisation
• Säkerhetsregler & försäkringsvillkor
• Riskhantering & konsekvenser
• Grundläggande brandskydd
• Brandfarlig vara
• Grupparbeten
• Praktisk släckövning
• Certifiering

I priset ingår kursmaterial, utbildningsbevis, certifieringsavgift, frukost, lunch och lokaler. Moms tilkommer.

Kurstillfälle

Trolhättan 27 oktober

Bokning och intresseförfrågningar

Trollhättan

Joacim.hygren@maskinslussen.se,
telefon 0520-0520-488243

Lidköping

eva.bostrom@maskinslussen.se,
telefon 0510-789816

Vara

bo-inge.cederberg@maskinslussen.se,
telefon 0703-879392