Jobba säkert med maskiner.

Utbildningar och intyg

Arbete på väg (Nivå 1&2)

Våra kurser inom Arbete på väg , nivå 1.1+1.2+1.3+2.1, vänder sig till personer som är inblandade i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Kurserna i Arbete på väg körs på våra hyrcenter i Trollhättan, Lidköping och Vara. Information om kurstillfällen och övrigt besvaras av ditt hyrcenter.

Våra kurser är en kombinationsutbildning av steg 1.1-1.2-1.3-2.1 för personal som utför vägarbete eller liknande arbeten, exempelvis projekteringsuppdrag, ledningsarbeten, på en vägbana eller tillhörande innerslänt (vägslänt) där passerande fordon förekommer. Trafikverket ställer kraven från 2012-01-01. Det finns olika lagar och förordningar som styr vägarbeten, både vad gäller säkerhet och krav på snabbt genomförande. Om kraven på säkert och snabbt genomförande inte kan kombineras, ska säkerheten alltid komma i första hand. Det gäller säkerheten för både personal på vägarbetsplatsen och trafikanterna på vägen.

Mål

Målet är att skapa säkrare arbetsplatser och trafikmiljöer för både vägarbetare och trafikanter.

Målgrupper:

Personal som svarar för eller utför arbete eller en roll som beskrivs i detta dokument ska ha den kompetens som anges närmare i följande avsnitt. Kompetens är ett samlingsbegrepp för en individs förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter. För att uppnå kompetenskraven behöver en kompetent person både teoretiska och praktiska kunskaper. Utbildningarna gäller i fyra år.

Nivå 1:

Grundkompetens för all personal som ska utföra vägarbete eller liknande där Trafikverket är beställare.

Nivå 2:

Kompetenskrav för förare av alla typer av vägunderhållsfordon, service- och arbetsfordon. Ger behörighet att utrusta och utmärka sitt eget fordon. Personal med kompetens enligt Nivå 2, får markplacera vägmärken och vara behjälplig vid utmärkningsarbete under ledning av personal med kompetens enligt Nivå 3A. Vi kör nivå 1 och 2 som en kombinationsutbildning.

Äldre upphandlingar

Enligt Vägverkets upphandling som gjordes 2006-10-01 gäller fortfarande följande utbildningskrav när man arbetar på eller vid anslutning till dessa vägar:

• Säkerhet På Väg (från första arbetade timman)
• Miljö (efter 100 arbetade timmar)
• Hjälp På Väg (efter 100 arbetade timmar)
• Utmärkningsansvarig (Måste alltid finnas på plats vid aktivt arbete)
• Vaktutbildning (Vid arbete som trafikvakt/signalvakt)

Kurstid

Nivå 1.1+1.2+1.3+2.1= 1 dag

Antal deltagare

Max 15 personer per kurstillfälle.

Certifikat och giltighetstid

Efter godkända kunskapstest så erhålls ett godkänt utbildningsbevis.

Ur kursinnehållet

Kurserna följer Trafikverkets kompetenskrav för de olika arbetsuppgifterna.I priset ingår kursmaterial, utbildningsbevis, registrering, frukost, fika och lokaler. Moms tillkommer.

Utbildningar direkt hos kund, samt större grupper offereras.

Kurstillfälle

Trollhättan 5 oktober och  9 december

Bokning och intresseförfrågningar

Trollhättan

Joacim.hygren@maskinslussen.se, telefon 0520-0520-488243

Lidköping

eva.bostrom@maskinslussen.se, telefon 0510-789816

Vara

bo-inge.cederberg@maskinslussen.se, telefon 0703-879392